Sve na karti

Stranica PerMapa.net primarno služi za prezentiranje vizije i konteksta projekta i najbitnije – davanje uputa za korištenje bogatih mogućnosti PerMape.

  • Ukoliko ovdje pregledavaš kartu, klikom na “pinove” tj. lokacije, PerMapa profili će se otvoriti u Mapotic aplikaciji.
  • Ukoliko kreiraš pin/profil, prvo napravi Mapotic registraciju (!) pa onda kreiraj pin/profil na Mapotic stranici PerMape.
  • Pretražuj pinove/profile sa svim detaljima, prema brojnim interesima, potrebama i ponudama.
  • Kreiraj i pregledavaj događanja (smeđi pinovi) na karti prema lokaciji i na ovdje na stranici Događanja prema kalendaru.

Istražuj kartu prema kategorijama:

Događanje!
Ostalo (navedi u glavnom opisu)
Osoba/osobe – S POSJEDOM
Osoba/osobe – BEZ POSJEDA
Neprofitna organizacija – S POSJEDOM
Neprofitna organizacija – BEZ POSJEDA
Profitna organizacija – S POSJEDOM
Profitna organizacija – BEZ POSJEDA

Ili istražuj kartu prema filterima
(brojnim detaljima koje PerMapa pita):