Upute

Ubodeš svoju lokaciju na kartu i kreneš raditi profil

Pretražuješ profile, interese, potrebe - na razini regije

Tražiš i organiziraš jednokratna i kontinuirana događanja

Upute - Korak po korak

Imaš mogućnost (ne obavezu) odgovoriti na puno pitanja s puno odgovora.
Može malo potrajati, ali isplati se❣️❣️❣️

Popunjavanje profila traje OD 3 DO 30 MINUTA, a po kreativnoj želji i dulje.

Možeš naknadno dorađivati i mijenjati profil.

Lociranje sebe u kontekstu PerMape donosi mnogo, no i otkriva mnogo, stoga nam je privatnost zaista bitna. Povjerenje kreće od povjerljivosti.

PerMapa ne postavlja osobna pitanja nego stvara prostor za povezivanje prema interesima i potrebama. Osobne informacije podijelite u opisu onako kako vama odgovara.

Količina i vrsta informacija/odgovora koje želite podijeliti o sebi ovise isključivo o vama. Dijelite informacije s kojima se osjećate potpuno ugodno. Netko je javnija osoba/organizacija, netko nije, niti ne želi biti.

Možete slobodno staviti pin-značkicu-špenadlicu-čavlić-zastavicu na netočnu lokaciju vas ili vašeg posjeda, samo da je u krugu od parsto metara (u gradu) ili par kilometara (na selu), ili pak obližnja livada, šuma, škola, dućan, park, crkva, vatrogasni dom. Poanta karte je da znamo gdje smo i prema tome se umrežavamo.

Odlučite koji tip kontakta želite staviti (uz e-mail koji je obavezan, no ne mora biti identificirajuć) te koji naziv ili ime želite dati zastavici, pravo ili kreativno ime, ili ime lokacije.

Svaki pin/profil će biti pregledan i odobren od strane administratora.

Ukoliko imate problema s nedoličnim ponašanjem, kontaktirajte nas.
Zloupotreba PerMape neće biti dozvoljena.

⛔ Prvo, nemojte nikako popunjavati profil bez da ste se prije toga registrirali na PerMapi

Može se dogoditi da detaljno popunite cijeli profil i onda zaglavi kod registracije (problem Mapotica) i izgubite vrijeme i živce.

Nadalje, Mapotic aplikacija nema mogućnost podešavanja širine prozorčića kod popunjavanja profila (pitanja i ponuđeni odgovori) te se neki dulji i kompleksniji odgovori/pitanja neće moći pročitati do kraja. Čekamo njihov odgovor je li moguće to podesiti drugačije.

JOJ i ŠTO SAD…?
🧐 😀
A eto… Paralelno otvorite ove upute i čitajte niže navedene (dulje) odgovore/pitanja iz njih 😀

⬇️

Nema puno tih dugačkih odgovora/pitanja! Je li moglo drugačije? Nije, jer volimo i naše dugačke odgovore/pitanja❣️😀

Kliknite na željenu lokaciju na karti i stavite svoj pin-značkicu-špenadlicu-čavlić-zastavicu.
Odaberite kategoriju.

Na istu lokaciju možete staviti više pinova iz različitih kategorija: kolektiv/organizacija, svaka osoba ponaosob, događanja.

Svako organizirano događanje ima svoj pin.

Preglednosti radi, malo udaljite pinove.

Događanje!
Ostalo (navedi u glavnom opisu)
Osoba/osobe – S POSJEDOM
Osoba/osobe – BEZ POSJEDA
Neprofitna organizacija – S POSJEDOM
Neprofitna organizacija – BEZ POSJEDA
Profitna organizacija – S POSJEDOM
Profitna organizacija – BEZ POSJEDA

Predlažemo da na pinu na PerMapi na početak naslova događanja stavite datum (Dn/Mj ili Dn/Mj/Gd), da se odmah, samim prelaskom miša, vidi kad je događanje.

S obzirom da Mapotic aplikacija nema mogućnost prikaza kalendara, to smo posebno napravili na stranici Događanja.

Još nismo dovršili podešavanje Event Manager aplikacije, tako da ćemo za početak mi kopirati događanje koje vi napravite u PerMapi, a kasnije ćemo omogućiti da to sami uradite i u Event Manageru.

Ovdje kreće popunjavanje profila!

🌿

Jedina obavezna polja su Opis i E-mail. E-mail kao barem jedan tip kontakta mora postojati, jer te inače ni mi ni drugi ljudi ne možemo kontaktirati. Naravno, e-mail adresa može biti bez osobnog imena ili identifikacije.

S obzirom na mnoštvo društvenih mreža, tu možete upisati i korisnička imena na bilo kojim platformama koje koristite za komunikaciju.

Pitanja u zelenim poljima nude višestruki odabir odgovora – označi SVE što ti odgovara.
Prema bilo kojem od tih odgovora možeš pretraživati kartu.

Nadopiši što treba pod Ostalo. To se ne može pretraživati, već samo pročitati u profilu. Ukoliko bude česta određena informacija, uključit ćemo ju u višestruke odgovore – i PerMapa se razvija.

Nije obavezno odgovoriti na sva pitanja, slobodno preskoči ukoliko te nešto ne zanima.

Uvijek možeš naknadno dorađivati i mijenjati profil – svi se stalno razvijamo i mijenjamo.

Opis tebe/vas, posjeda, interesa, poželjnih suradnji… 
E-mail 
Video 
Adresa 
Telefon 
Website 
Društvene mreže 
Želiš li posjete?Slobodno dođi
Dođi uz dogovor i najavu
Slobodno dođi, ako se već poznamo
Ne želim posjete
Kućni ljubimci mogu doći, uz dogovor
Kućni ljubimci ne mogu doći
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Želiš li posjete?): 
 • Višestruki je odabir odgovora – označi SVE što ti odgovara.
 • Nadopiši što treba.
 • Preskoči ukoliko te nešto ne zanima.
 • Možeš dorađivati i mijenjati profil.
Ako si/ste osoba/osobe: Jedna osoba
Jedna osoba i dijete/djeca
Više osoba (suradnje, prijateljska ili obiteljska partnerstva)
Više osoba i dijete/djeca
Više osoba u zajedničkom vlasništvu posjeda
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (ako si/ste osoba/osobe):
Ako ste neprofitna organizacija: Kolektiv, neformalna grupa
Udruga
Neprofitna zadruga
Obrazovna institucija
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (neprofitna organizacija):
Ako ste profitna organizacija: OPG
Profitna zadruga
Obrt
Firma
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (profitna organizacija):
Ako imaš posjed: Imanje na selu
Imanje u gradu
Vrt
Šumski vrt
Oranice, livade, pašnjaci
Trajni nasadi
Dvorište
Terasni, balkonski ili mini vrt
Društveni ili zajednički vrt
Obrazovni vrt
Šuma
Tražim suradnju ili partnerstvo za postojeći ili dodatni posjed
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (ako imaš posjed):
Ako nemaš posjed: Želim, ali ne mogu si priuštiti posjed
U aktivnoj sam potrazi za posjedom
Tražim podršku za traženje posjeda
Tražim suradnju ili partnerstvo za budući posjed
Želim posjed u budućnosti
Ne želim posjed (još)
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (ako nemaš posjed):
 • Višestruki je odabir odgovora – označi SVE što ti odgovara.
 • Nadopiši što treba.
 • Preskoči ukoliko te nešto ne zanima.
 • Možeš dorađivati i mijenjati profil.
Koje permakulturno obrazovanje imaš?Učiteljska diploma permakulture
Certifikat tečaja permakulturnog dizajniranja (PDC)
Pripremam učiteljsku diplomu
Želim/planiram na PDC tečaj
Samoobrazujem se
Nemam permakulturno obrazovanje
Ostalo: upiši ispod
Ostala (Srodna obrazovanja, znanja i iskustva): 
Glavni interesi i djelovanje – PERMAKULTURAPermakulturno obrazovanje
Permakulturna analiza, dizajniranje i zaštita okoliša
Projektiranje objekata i okoliša (građevina, arhitektura, krajobrazna arhitektura, geodezija…)
Primjena permakulturnog dizajna i znanja
Istraživanje i razvoj permakulture
Inovacije i izumi (opiši pod ostalo ili u profilnom opisu)
Urbana permakultura
Umrežavanje i suradnja
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Glavni interesi i djelovanje – PERMAKULTURA): 
Glavni interesi i djelovanje – PRIRODA I POLJOPRIVREDAOrganska poljoprivreda
Regeneratvna poljoprivreda
Biodinamički pristup
Landrace pristup
Syntropic pristup
Hrana
Sjeme
Kompost
Tlo
Rad sa životinjama
Prepoznavanje jestivog i ljekovitog samoniklog bilja
Prepoznavanje staništa u prirodi
Orijentacija i preživljavanje u prirodi
Prirodna medicina, kozmetika, sredstva za čišćenje
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Glavni interesi i djelovanje – PRIRODA I POLJOPRIVREDA): 
Glavni interesi i djelovanje – GRADNJA, ENERGIJA, VODA, OTPADGRADITELJSTVO: prirodno/ekološko graditeljstvo
GRADITELJSTVO: izgradnja objekata
GRADITELJSTVO: unutrašnjost objekata
GRADITELJSTVO: materijali
ENERGETIKA: obnovljivi izvori energije, općenito
ENERGETIKA: energetska efikasnost
ENERGETIKA: sunce
ENERGETIKA: vjetar
ENERGETIKA: drvo i biomasa
VODA: očuvanje i gospodarenje vodom
VODA: pročišćavanje
OTPAD: smanjenje i organiziranje otpada
OTPAD: popravljanje i recikliranje
OTPAD: kompostni WC
OTPAD: biogoriva
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Glavni interesi i djelovanje – GRADNJA, ENERGIJA, VODA, OTPAD): 
Glavni interesi i djelovanje – DRUŠTVO I ZAJEDNICAKlimatska kriza i otpornost
Pravedna ekonomija i raspodjela
Sistemska i društvena transformacija
Aktivizam i društvena pravda
Zajednica i odnosi
Organizacijski rad, facilitacija, sociokracija
Fizičko zdravlje i podrška
Psihičko zdravlje i podrška
Odgoj i obrazovanje
Rad s djecom
Rad sa starijima
Umjetnost
Muzika
Duhovnost
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Glavni interesi i djelovanje – DRUŠTVO I ZAJEDNICA): 
Glavni interesi i djelovanje – OSTALODIY/uradi sam i zanati (upiši pod “ostalo”)
Alati, oruđa, pomagala, strojevi
Tehnologija, elektronika, IT
Prijevoz
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Glavni interesi i djelovanje – OSTALO): 
 • Višestruki je odabir odgovora – označi SVE što ti odgovara.
 • Nadopiši što treba.
 • Preskoči ukoliko te nešto ne zanima.
 • Možeš dorađivati i mijenjati profil.
Koliko i kakve me suradnje i razmjene zanimaju? Partnerstva, udruživanja, zadruživanja, umrežavanja (opiši pod ostalo)
Suradnje (opiši pod ostalo)
Razmjene (opiši pod ostalo)
Ostalo (suradnje i razmjene):
Kakva me druženja i događanja zanimaju? Permablitzevi
Lokalno organizirana druženja
Godišnji i/ili sezonski susreti (tematski ili sveobuhvatni)
Sajmovi ideja, zajedničke prijave na projekte
Tematske radionice, predavanja, tribine, filmske projekcije
Buvljaci, sajmovi
Kuhanja, piknici
Razmjena sjemenki, hrane, dobara
Muzička druženja (sviranje, pjevanje)
Umjetnička i kreativna druženja
Rekreativna i sportska druženja
Radionice osobnog, društvenog i razvoja kolektiva
Upoznavanja ljudi, prijateljstva, dejtanje
Upoznavanja i druženja roditelja i djece
Upoznavanja i druženja kućnih ljubimaca
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (druženja i događanja):
Kakvi me zadružni projekti zanimaju? Društveni i co-working centri/prostori
Zajedničko stanovanje (više/manje organizirano, lokacijski bliže/udaljenije)
Društveni vrtovi, voćnjaci, šumski vrtovi
Alatnice, strojevi
Kućanski aparati i pomagala, uporabni predmeti
Zajedničko korištenje vozila, bicikala, prikolica
Knjižnice
Društvene banke sjemena
Vrtići, škole
Banka vremena i lokalne valute razmjene
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (zadružni projekti):

Tu su dvije identične opcije – za NUDIM i za TRAŽIM.

 • Višestruki je odabir odgovora – označi SVE što ti odgovara.
 • Nadopiši što treba.
 • Preskoči ukoliko te nešto ne zanima.
 • Možeš dorađivati i mijenjati profil.
Znanja-iskustva, hrana-dobraSudjelovanje u radu na imanju, zbog razmjene dobara-hrane (opiši pod ostalo)
 Sudjelovanje u radu na projektu, zbog stjecanja znanja-vještina (opiši pod ostalo)
Ostalo (Znanja-iskustva, hrana-dobra): 
Plodovi zemlje, hrana, životinjeVoće, svježe, sušeno, orašasti plodovi, pripravci
Povrće, svježe, sušeno, pripravci
Gljive, svježe, sušene, pripravci
Zimnice, fermentirani pripravci
Sjeme
Sadnice voća, povrća, drveća
Kompost
Sječka, slama, sijeno
Veganski proizvodi
Mliječni proizvodi, jaja, med, pčelinji proizvodi
Mesni proizvodi
Hrana za životinje
“Posudba” domaćih životinja (koze, ovce, patke…)
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Plodovi zemlje, hrana, životinje): 
Praktični manualni radVrtlarenje i poljoprivreda
Poznavanje divljeg bilja
Rad sa životinjama
DIY, uradi sam pristup (upiši pod “ostalo”)
Popravci
Kuhanje
Šivanje
Prirodna medicina, kozmetika, sredstva za čišćenje
Osobni i teretni bicikli, popravci
Automehanika, autolimarija
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Praktični manualni rad): 
Podrška u svakodnevniciOrganizacija i održavanje prostora, raskrčavanje, čišćenje
Co-working (zajednički rad) i body-doubling (podrška u radu i izvršavanju obaveza)
Podrška za fizičko zdravlje
Rekreacija, vježbanje, sport
Bodywork, tretmani tijela, masaža
Podrška za psihičko zdravlje
Podrška s odnosima i konfliktima
Podrška s djecom
Podrška sa starijim osobama
Podrška s kućnim ljubimcima, čuvanje
Podrška s domaćim životinjama, čuvanje
Podrška u održavanju kućnih biljaka i vrta, briga
Manji popravci
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Podrška u svakodnevnici): 
Graditeljski manualni radPrirodna/ekološka gradnja
Gradnja
Soboslikarstvo, ličenje
Tesarstvo, stolarija
Bravarija, rad s metalom
Elektroinstalacije
Vodoinstalacije
Grijanje
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (graditeljski manualni rad): 
Savjetodavni i intelektualni radPermakulturno obrazovanje i savjetovanje
Permakulturna analiza i dizajniranje projekata, uređenje krajobraza
Projektiranje objekata i okoliša (građevina, arhitektura, krajobrazna arhitektura, geodezija…)
Odgoj i obrazovanje djece i odraslih (upiši pod “ostalo”)
SAVJETOVANJE, PSIHOLOŠKO: osobni razvoj, odnosi, trauma, rad s tijelom
SAVJETOVANJE, MODERIRANJE: facilitacija, rad s konfliktima
SAVJETOVANJE, ORGANIZACIJSKO: rad s grupama, strateška planiranja
USLUGE/EDUKACIJA/PODUKA: područje stručno po iskustvu ili po obrazovanju (upiši pod “ostalo”)
USLUGE/EDUKACIJA: razrada i pisanje projekata, poznavanje natječaja
IT: software, aplikacije, web stranice
IT: društvene mreže, platforme
IT: hardware
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Savjetodavni i intelektualni rad): 
Umjetnost, kreativnost, igre, sportUmjetnost (razna područja, stručno po iskustvu ili po edukaciji)
Kreativni hobiji
Muzička druženja i događanja
Poduka u umjetnosti, kreativnosti i hobijima
Sportska i rekreativna druženja i događanja
Poduka u sportu i rekreaciji
Društvene igre
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Umjetnost, kreativnost, igre, sport): 
Alati, strojevi, vozilaRučni alati
Motorni alati
Strojevi, mehanizacija
Vozila za rad, mehanizacija
Vozila za prijevoz tereta
Vozila za prijevoz ljudi
Ostalo: upiši ispod
Ostalo (Alati, strojevi, vozila): 
 • Tu nije višestruki odabir odgovora – samo je jedan odgovor (ukoliko je odgovor Ne, prekočite pitanje), ali je tehnički napravljen tako da se može pretraživati kao filter-opcija.
 • Nadopiši što želiš.
 • Možeš dorađivati i mijenjati profil.
Želiš li surađivati ili podržati projekt PerMape svojim radom?Da, rado, u dogovoru (upiši ispod ili nas kontaktiraj)
Suradnja s PerMapom (radom): 
Želiš li surađivati ili podržati projekt PerMape financijski?Da, rado, u dogovoru (upiši ispod ili nas kontaktiraj)
Suradnja s PerMapom (financijski): 
Želiš li lokalno sudjelovati u promociji PerMape?Da, rado, u dogovoru (upiši ispod ili nas kontaktiraj)
Suradnja s PerMapom (lokalna promocija):
Koje pitanje ili odgovor bi bilo dobro dodati? Što/koga biste još htjeli naći? 
Ostale opaske, pitanja, komentari… Hvala!